New York, Boston & Washington D.C. 2015

Så var det tid til et besøg på den amerikanske østkyst, først New York, så nordpå til Boston, og tilbage sydpå forbi New York, og videre ned til Washington D.C.